První cena pro společnost NORMA Germany za přístup k energetickým úsporám

Frankfurt nad Mohanem, Německo, 24. srpen 2015 – Společnost NORMA Germany GmbH („NORMA Germany“), Jedna z entit společnosti Norma Group, získala ocenění v rámci projektu Ökoprofit Frankfurt za „Nejlepší opatření“ v rámci celého letošního výběru. Porotu zaujala nová koncepce energetických úspor uplatňovaná při výrobě spojovacích technologií. Ökoprofit Frankfurt je partnerský projekt mezi městem Frankfurt a obchodní komunitou rýnsko-mohanské oblasti, který si klade za cíl zajišťovat firmám podporu v oblasti environmentálního řízení a snížení energetické spotřeby o polovinu do roku 2050. Společnost NORMA Germany svou koncepcí energetických úspor jasně dokazuje plnění svých slibů v rámci ochrany životního prostředí a přírodních surovin, a v neposlední řadě tím také ukazuje schopnost inovace.

„Z ceny od Ökoprofitu za náš energetický koncept máme obrovskou radost,“ prohlásil Gerhard Wulz, ředitel společnosti NORMA Německo. „Největší dopad často mívají ty nejjednodušší myšlenky. Tento nový přístup k úspoře energie představuje další krok naší společnosti k zachování konkurenceschopnosti a zároveň k převzetí odpovědnosti za ochranu přírody a životního prostředí.“

Optimalizací energetické spotřeby při výrobě spony TORRO se společnosti NORMA Germany podařilo skloubit ochranu přírodních zdrojů se snížením provozních nákladů. Univerzální hadicová spona NORMACLAMP TORRO je určena pro aplikace, se silným mechanickým namáháním. Společnost už tři měsíce používá koncepci vypínání přívodu stlačeného vzduchu v době nečinnosti stroje. Společnost NORMA Německo tak každý měsíc ušetří asi 200 000 m3 stlačeného vzduchu, 25 000 kWh elektřiny, 14 000 kg of CO2 a asi 5 000 EUR.

Workshop Ökoprofitu se konal 22. července 2015 ve společnosti NORMA Germany. Letošních prezentací a výběru se kromě společnosti NORMA Germany zúčastnilo osm dalších společností z Frankfurtu a přilehlého okolí. Mezi lety 2007 a 2014 se do projektu Ökoprofit Frankfurt zapojilo celkem 65 frankfurtských společností a organizací. Výsledek celé iniciativy: Snížení emisí CO2 o 39 855 tun, úspora elektřiny ve výší 11,4 miliónů kWh a úspora částky v hodnotě převyšující 3,95 miliónů EUR. Projekt Ökoprofit Frankfurt je významným pilířem frankfurtské politiky v oblasti změny klimatu a přispívá k dosažení cílů frankfurtského „Generálního plánu 100% ochrany klimatu“.

Společnost NORMA Group začala se systematickou implementací principů firemní odpovědnosti do svých strategií v roce 2012. Zastáváme plně transparentní postoj v otázce vlastních úspěchů a pokroku v oblasti firemní odpovědnosti. Příslušné informace najdete na stránce www.normagroup.com/cr ve zprávě o udržitelnosti pro rok 2013.