Prodeje a zisk společnosti NORMA Group SE v první polovině roku 2015

  • Prodeje se v prvním pololetí roku 2015 zvýšily o 28,7 % na 454,3 miliónů EUR.
  • Korigovaný zisk EBITA vzrostl o 28,9 % na 81,4 miliónů EUR
  • Korigovaná marže EBITA v hodnotě 17,9 % stále zůstává na vysoké úrovni
  • Poměr vlastního kapitálu se stále drží na zdravých 34,2 %
  • Růst ve všech třech oblastech: v EMEA, v Americe i v asijsko-pacifické oblasti
  • Byl schválen výhled pro fiskální rok 2015

Maintal, Německo, 5. srpen, 2015 – Společnost NORMA Group SE („NORMA Group“), světová špička v oblasti konstrukce spojovacích technologií, se ohlíží za úspěšnou první polovinou současného fiskálního roku 2015. V prvním pololetí letošního roku došlo v porovnání s první polovinou roku 2014 (1. pololetí 2014: 353,0 miliónů EUR) k nárůstu prodejů o 28,7 % na 454,3 miliónů EUR. Korigovaný provozní zisk před úroky, zdaněním a amortizací nehmotných aktiv (korigovaný zisk EBITA) vzrostl od ledna do června 2015 ve srovnání s předchozím rokem (1. pololetí 2014: 63,1 miliónů EUR) o 28,9 % na 81,4 miliónů EUR. Korigovaná marže EBITA pro první pololetí 2015 zůstala na udržitelné vysoké úrovni v hodnotě 17,9 % (1. pololetí 2014: 17,9 %).

„Naše obchodní výsledky v první polovině roku 2015 nám dělají obrovskou radost. Výrazným způsobem se totiž podařilo navýšit prodeje i zisk,“ řekl Werner Deggim, CEO skupiny NORMA Group. „I navzdory ne zcela příznivému makroekonomickému prostředí stále pokračujeme v naší strategii růstu. Proto očekáváme, že se nám podaří dosáhnout cílů vytyčených pro celý rok 2015.“

Prodeje skupiny v druhém kvartálu roku 2015 vzrostly čtvrtletně o 32,9 % na 232,9 miliónů EUR (2. kvartál 2014: 175,2 miliónů EUR). Korigovaný zisk EBITA se v období od dubna do června 2015 zvýšil o 38,3 % na 42,1 miliónů EUR (2. kvartál 2014: 30,5 miliónů EUR). Korigovaná marže EBITA dosáhla ve druhém kvartálu roku 2015 hodnoty 18,1 % (2. kvartál 2014: 17,4 %). K 30. červnu 2015 dosáhla hodnota dosud nevyřízených objednávek objemu 302,4 miliónů EUR, což je o 19,9 % více ve srovnání s předchozím rokem (1. pololetí 2014: 252,1 miliónů EUR).

Společnost NORMA Group SE v číslech

Kompletní zpráva o prvním pololetí roku 2015 je ke stažení na adrese www.normagroup.com/publications. Doplňkové informace najdete v sekci „Investor Relations“ na stránce www.normagroup.com.