Naše vize

Obchodní značky společnosti NORMA Group

ABA, Breeze, CONNECTORS, NORMA, Serflex, Serratub, Terry a Torca jsou obchodní názvy skupin výrobků společnosti Norma Group. Společně vyhovují celé paletě průmyslových norem a pokrývají opravdu širokou oblast aplikací. Hodí se jak do chladicích systémů, tak do sacích zařízení a pomocných systémů, při kontrole emisí, i v infrastruktuře.

Globální rámec, lokální přítomnost

Distribuční partneři Norma Group působí ve všech regionech světa. Každé centrum spravuje svou vlastní oblast, avšak díky neustálé komunikaci a každodennímu toku informací může naše společnost poskytnout svým zákazníkům kompletní technickou podporu a servis. Díky vysoké kvalitě a vysokým technologickým standardům pak může společnost Norma Group poskytnout řešení pro jakoukoli oblast aplikace a potřebu zákazníka.

Směrem k bezpečnějšímu, čistějšímu a energeticky efektivnějšímu světu

Ve vozidlech, lodích, vlacích, letadlech, domácích spotřebičích, motorech, také v instalatérských, farmaceutických a biotechnologických aplikacích. Tady všude pomáhají výrobky Norma Group zvýšit bezpečnost a spolehlivost a naopak snižovat náklady. S pomocí našich produktů pomáháte chránit cenné zdroje energie a surovin, snižovat emise i váhu celého systému, a tím chránit naše životní prostředí.