Velká zakázka pro skupinu NORMA Group od německé automobilky 8 Říjen 2015

Maintal, Německo, 2. říjen, 2015 – Skupina NORMA Group, světová špička v oblasti konstrukce spojovacích technologií, získala velkou zakázku od německé automobilky. Od roku 2017 bude skupina NORMA Group každoročně vyrábět pro evropský trh až 28 miliónů kusů spojovacích výrobků, které budou do roku 2027 použity v několika miliónech vozidel po celém světě. Předmětem smlouvy jsou rychlospojky NORMAQUICK PS3 a hadicové a trubkové spojky NORMAPLAST SV o jmenovitém průměru 6 až 32 mm, které se používají v chladicích systémech vozidel.

„Těším se, že s naším zákazníkem budeme spolupracovat na takto rozsáhlém globálním projektu, říká Werner Deggim, CEO společnosti NORMA Group. „Snažíme se ale zároveň dbát na životní prostředí. Konec konců, naše odlehčené výrobky pomáhají snižovat emise díky redukci celkové hmotnosti vozidel, která jde ruku v ruce se spotřebou paliva.“

Rychlospojky NORMAQUICK PS3 z recyklovaných materiálů slouží k propojování topného a chladicího potrubí a přeplňovacích systémů. Kompaktní konstrukce umožňuje použití i ve stísněných podmínkách, přičemž montáž je velmi rychlá. Inmplementovaný montážní přípravek umožňuje montáž a demontáž rychlospojek PS3 bez použití nářadí. Montáž lze provést i během plně automatického procesu. O správnou těsnost se stará integrované těsnění.

Hadicové a trubkové spojky NORMAPLAST SV slouží k propojení například trubek PA6 s PA12. Jsou vyrobeny z černého polyamidu 6 nebo polyamidu 12 s 30 procenty skleněných vláken. Můžeme je dodat i spolu s těsnicími kroužky.

09_NORMAQUICK-PS3-Connector

Rychlospojka PS3 pro chladící systémy ve vozidlech.

Nová rychlospojka NORMAQUICK SSL společnosti NORMA Group obsahuje druhou úroveň zabezpečení a snižuje nároky na montáž 18 Září 2015

Maintal, Německo, 15. září 2015 – Skupina NORMA Group, světová špička v oblasti konstrukce spojovacích technologií, vyvinula novou plastovou rychlospojku určenou k použití v palivových systémech a systémech na bázi močoviny v osobních, užitkových a zemědělských vozidlech. Rychlospojka NORMAQUICK SSL disponuje druhou západkou, který umožňuje snadnou a rychlou montáž bez použití speciálních nástrojů.

Zakomponování druhého Sekundární západky do rychlospojky NORMAQUICK SSL je odpovědí na rostoucí poptávku po rychlé montáži ze strany zákazníků. Sekundární západka umožňuje obsluze rychlé rozpojení. Werner Deggim, CEO skupiny NORMA Group: „Naše inovativní řešení splňují požadavky našich zákazníků na zlepšení montážních postupů a větší spolehlivost výrobků. Nová rychlospojka se tak stává dalším přírůstkem do našeho portfolia, kterým se snažíme uspokojovat potřeby našich zákazníků.“

Rychlospojky společnosti NORMA Group jsou charakteristické svým prvotním „zacvaknutím“ při správné montáži. Sekundární západku nelze přesunout do uzavřené polohy, dokud nedojde k řádné montáži na příslušné opačné zakončení. Druhý jazýček rychlospojky NORMAQUICK SSL zajišťuje další stupeň zabezpečení. Obsluha musí během montáže stisknout jazýček znovu, aby se ozvalo „zacvaknutí“, které udává správnost spoje. Je-li nutné rychlospojku NORMAQUICK SSL demontovat kvůli údržbě či servisu, má to obsluha snadné. Stačí stisknout jazýček ze stejné strany jako ten první.

Rychlospojku NORMAQUICK SSL lze použít na plastová a kovová zakončení vyhovující požadavkům specifikace SAE J2044. Je vyrobena z recyklovatelných materiálů, takže vykazuje velmi nízké hodnoty prostupu. Rychlospojka NORMAQUICK SSL se standardně dodává v 0° a 90° provedení; speciální provedení jsou k dispozici na vyžádání. Spojka se vyrábí v michiganském závodě St. Clair.

 

NORMA_Group-NORMAQUICK-SSL-01                                              NORMA_Group-NORMAQUICK-SSL-02

Rychlospojka NORMAQUICK SSL                                                Rychlospojka NORMAQUICK SSL
disponuje Sekundární západkou                                                se používá u palivových systemu
pro rychlou montaż.                                                                      a systémů na bázi močoviny

První cena pro společnost NORMA Germany za přístup k energetickým úsporám 28 Srpen 2015

Frankfurt nad Mohanem, Německo, 24. srpen 2015 – Společnost NORMA Germany GmbH („NORMA Germany“), Jedna z entit společnosti Norma Group, získala ocenění v rámci projektu Ökoprofit Frankfurt za „Nejlepší opatření“ v rámci celého letošního výběru. Porotu zaujala nová koncepce energetických úspor uplatňovaná při výrobě spojovacích technologií. Ökoprofit Frankfurt je partnerský projekt mezi městem Frankfurt a obchodní komunitou rýnsko-mohanské oblasti, který si klade za cíl zajišťovat firmám podporu v oblasti environmentálního řízení a snížení energetické spotřeby o polovinu do roku 2050. Společnost NORMA Germany svou koncepcí energetických úspor jasně dokazuje plnění svých slibů v rámci ochrany životního prostředí a přírodních surovin, a v neposlední řadě tím také ukazuje schopnost inovace.

„Z ceny od Ökoprofitu za náš energetický koncept máme obrovskou radost,“ prohlásil Gerhard Wulz, ředitel společnosti NORMA Německo. „Největší dopad často mívají ty nejjednodušší myšlenky. Tento nový přístup k úspoře energie představuje další krok naší společnosti k zachování konkurenceschopnosti a zároveň k převzetí odpovědnosti za ochranu přírody a životního prostředí.“

Optimalizací energetické spotřeby při výrobě spony TORRO se společnosti NORMA Germany podařilo skloubit ochranu přírodních zdrojů se snížením provozních nákladů. Univerzální hadicová spona NORMACLAMP TORRO je určena pro aplikace, se silným mechanickým namáháním. Společnost už tři měsíce používá koncepci vypínání přívodu stlačeného vzduchu v době nečinnosti stroje. Společnost NORMA Německo tak každý měsíc ušetří asi 200 000 m3 stlačeného vzduchu, 25 000 kWh elektřiny, 14 000 kg of CO2 a asi 5 000 EUR.

Workshop Ökoprofitu se konal 22. července 2015 ve společnosti NORMA Germany. Letošních prezentací a výběru se kromě společnosti NORMA Germany zúčastnilo osm dalších společností z Frankfurtu a přilehlého okolí. Mezi lety 2007 a 2014 se do projektu Ökoprofit Frankfurt zapojilo celkem 65 frankfurtských společností a organizací. Výsledek celé iniciativy: Snížení emisí CO2 o 39 855 tun, úspora elektřiny ve výší 11,4 miliónů kWh a úspora částky v hodnotě převyšující 3,95 miliónů EUR. Projekt Ökoprofit Frankfurt je významným pilířem frankfurtské politiky v oblasti změny klimatu a přispívá k dosažení cílů frankfurtského „Generálního plánu 100% ochrany klimatu“.

Společnost NORMA Group začala se systematickou implementací principů firemní odpovědnosti do svých strategií v roce 2012. Zastáváme plně transparentní postoj v otázce vlastních úspěchů a pokroku v oblasti firemní odpovědnosti. Příslušné informace najdete na stránce www.normagroup.com/cr ve zprávě o udržitelnosti pro rok 2013.

Prodeje a zisk společnosti NORMA Group SE v první polovině roku 2015 8 Srpen 2015

  • Prodeje se v prvním pololetí roku 2015 zvýšily o 28,7 % na 454,3 miliónů EUR.
  • Korigovaný zisk EBITA vzrostl o 28,9 % na 81,4 miliónů EUR
  • Korigovaná marže EBITA v hodnotě 17,9 % stále zůstává na vysoké úrovni
  • Poměr vlastního kapitálu se stále drží na zdravých 34,2 %
  • Růst ve všech třech oblastech: v EMEA, v Americe i v asijsko-pacifické oblasti
  • Byl schválen výhled pro fiskální rok 2015

Maintal, Německo, 5. srpen, 2015 – Společnost NORMA Group SE („NORMA Group“), světová špička v oblasti konstrukce spojovacích technologií, se ohlíží za úspěšnou první polovinou současného fiskálního roku 2015. V prvním pololetí letošního roku došlo v porovnání s první polovinou roku 2014 (1. pololetí 2014: 353,0 miliónů EUR) k nárůstu prodejů o 28,7 % na 454,3 miliónů EUR. Korigovaný provozní zisk před úroky, zdaněním a amortizací nehmotných aktiv (korigovaný zisk EBITA) vzrostl od ledna do června 2015 ve srovnání s předchozím rokem (1. pololetí 2014: 63,1 miliónů EUR) o 28,9 % na 81,4 miliónů EUR. Korigovaná marže EBITA pro první pololetí 2015 zůstala na udržitelné vysoké úrovni v hodnotě 17,9 % (1. pololetí 2014: 17,9 %).

„Naše obchodní výsledky v první polovině roku 2015 nám dělají obrovskou radost. Výrazným způsobem se totiž podařilo navýšit prodeje i zisk,“ řekl Werner Deggim, CEO skupiny NORMA Group. „I navzdory ne zcela příznivému makroekonomickému prostředí stále pokračujeme v naší strategii růstu. Proto očekáváme, že se nám podaří dosáhnout cílů vytyčených pro celý rok 2015.“

Prodeje skupiny v druhém kvartálu roku 2015 vzrostly čtvrtletně o 32,9 % na 232,9 miliónů EUR (2. kvartál 2014: 175,2 miliónů EUR). Korigovaný zisk EBITA se v období od dubna do června 2015 zvýšil o 38,3 % na 42,1 miliónů EUR (2. kvartál 2014: 30,5 miliónů EUR). Korigovaná marže EBITA dosáhla ve druhém kvartálu roku 2015 hodnoty 18,1 % (2. kvartál 2014: 17,4 %). K 30. červnu 2015 dosáhla hodnota dosud nevyřízených objednávek objemu 302,4 miliónů EUR, což je o 19,9 % více ve srovnání s předchozím rokem (1. pololetí 2014: 252,1 miliónů EUR).

Společnost NORMA Group SE v číslech

Kompletní zpráva o prvním pololetí roku 2015 je ke stažení na adrese www.normagroup.com/publications. Doplňkové informace najdete v sekci „Investor Relations“ na stránce www.normagroup.com.

Společnost NORMA Group představuje novou šnekovou hadicovou sponu určenou i pro ty nejnáročnější aplikace 25 Červen 2015

Maintal, Německo, 23. červen 2015 – Skupina NORMA Group, světová špička V oblasti konstrukce spojovacích technologií, uvedla na trh nový výrobek s názvem ABA Original SMO K výrobě nové šnekové hadicové spony byla použita extrémně tvrdá SMO ocel (nerezová molybdenová ocel), která spolehlivě odolá i těm nejnepříznivějším okolním vlivům a průmyslovým nárokům, jako například slaná voda nebo chemikálie. Výrobek tedy určitě využijete ve vozidlech, lodích a v průmyslových zařízeních.

Výrobek ABA Original SMO je vyroben z vysoce odolné SMO oceli, která je asi o 20 procent tvrdší než austenitická ocel, a díky tomu vykazuje neobyčejně vysokou odolnost vůči korozi. Šneková hadicová spona tedy skvěle odolává nejrůznějším druhům koroze, jak tvorbě dolíčků a trhlinek, tak i tvorbě mikroskopických prasklinek.

„Výkon výrobku ABA Original SMO dalece předčí požadavky tradičních spon z nerezové oceli,“ říká Bernd Kleinhens, který je ve skupině NORMA Group členem výboru pro obchodní rozvoj. „Tato inovativní spona byla navržena speciálně pro zákazníky, kteří kladou vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost spoje.“

Konstrukčně se ABA Original SMO neliší od spony ABA Original, obě disponují páskem o šířce 12 mm. Konkrétně se tato šneková hadicová spona dodává ve 20 různých šířkách a vyrábí se v závodu skupiny NORMA Group ve švédském Anderstorpu.